Chuyển đến nội dung chính

 Giới thiệu khóa học

Khóa học Lý thuyết số là khóa học đầy thú vị về các kiến thức liên quan đến các con số. Trong khóa học này, các bạn sẽ được tìm hiểu các kiến thức quan trọng trong Lý thuyết số, từ các vấn đề về số nguyên tố, cho đến tính chia hết, mật mã và các vấn đề đồng dư. Các khái niệm và chiến lược sẽ được trình bày một cách đơn giản nhất, thông qua các minh họa trực quan, tự nhiên dẫn dắt người học hiểu được các kiến thức, chứ không hẳn là chỉ cần tìm ra đáp số.

 Nội dung khóa học

Các chủ đề kiến thức trong khóa học bao gồm:

1. Giới thiệu
2. Phân tích thành thừa số nguyên tố
3. Bội chung nhỏ nhất và ước chung lớn nhất
4. Số học đồng dư (Phần 1)
5. Số học đồng dư (Phần 2)

Yêu cầu của khóa học:

Để tham gia học khóa Lý thuyết số, bạn cần vượt qua bài kiểm tra đầu vào của HBON.