Chuyển đến nội dung chính

 Giới thiệu khóa học

Trong khóa học này, Hocbaionha sẽ giới thiệu cho các bạn các kiến thức nền tảng về Lý thuyết số, Đại số, Xác suất, Logic và Hình học. Đây là những kiến thức cơ bản và cần thiết cần trang bị để vào học chương trình HBON Math, hay đơn giản chỉ để rèn luyện tư duy để giải quyết vấn đề.

Trong khóa học, bạn sẽ không được cung cấp các công thức giải Toán để ghi nhớ, cũng sẽ không có các dạng Toán thường gặp cho việc làm kiểm tra hoặc các kì thi. Mỗi chủ đề kiến thức sẽ được thiết kế để các bạn có thể tự phát triển, rèn luyện khả năng tư duy và các kỹ năng Toán học. Bạn sẽ cần phải tự suy nghĩ, sáng tạo, tìm kiếm các chiến lược. Đó là những thứ cần thiết để giải quyết vấn đề. Hãy nhớ rằng: "Học Toán không phải là để ghi nhớ các công thức, mà là để giải quyết các vấn đề."

 Mục đích của khóa học

- Xây dựng nền tảng kiến thức Toán học cơ bản cho người học để tham gia chương trình HBON Math cũng như phục vụ các môn học khác ở cấp 2.
- Phát triển và nâng cao kỹ năng tư duy, suy luận logic, tìm kiếm chiến lược giải quyết vấn đề Toán học cho học sinh ở lớp 5 đến lớp 9.
- Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho học sinh giỏi Toán, đam mê và muốn khám phá Toán học ở lớp 5 và 6.
- Khơi dậy đam mê, hứng thú học tập, giúp hiểu sâu các kiến thức Toán phổ thông cho học sinh cấp 2 và 3.
- Nền tảng kiến thức và tư duy để theo học các khóa Toán cao hơn của Hocbaionha.com.

 Nội dung khóa học

Các chủ đề kiến thức trong khóa học bao gồm:

1. Đại số và logic
2. Chữ số tận cùng và sự chia hết
3. Mô hình và biến
4. Logic và Toán học
5. Tỉ số và tỉ số phần trăm
6. Xác suất
7. Hình học phẳng

Yêu cầu của khóa học:

Khóa học Toán cơ bản trong chương trình HBON Math là khóa học dành cho tất cả mọi người – những ai muốn tìm hiểu Toán học bắt đầu từ những nền tảng đầu tiên. Với mục đích đó, tất cả học sinh từ lớp 6 trở lên đều có thể tham gia khóa học.