Chuyển đến nội dung chính

Giới thiệu tổng quan

Ngữ Văn 7 là khóa học được biên soạn theo khung chương trình Sách giáo khoa Ngữ Văn 6 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là công cụ để hỗ trợ thầy (cô) giáo và học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập.

Nội dung của khóa học

Khóa học bao gồm các đơn vị bài học giúp học sinh nắm chắc kiến thức về giá trị nội dung và nghệ thuật các tác phẩm trữ tình; có hiểu biết về những quan niệm về văn chương, về sự giàu đẹp của tiếng Việt và đặc trưng thể loại của các văn bản; củng cố kiến thức về các kiểu câu và các dấu câu trong tiếng Việt; biết cách vận dụng cách biểu cảm vào trong cuộc sống.

Mỗi đơn vị bài học bao gồm: Hệ thống bài lý thuyết được biên soạn chi tiết bao gồm nội dung kiến thức và kiến thức mở rộng của bài học giúp học sinh đạt được các yêu cầu và mục tiêu của bài học. Bên cạnh đó, các video ngắn 5' giúp học nắm các kiến thức trọng tâm của các chương, giúp học sinh hiểu sâu kiến thức và tạo động lực cho học sinh trong quá trình học. Ngoài ra, bộ bài Luyện tập được thiết kế dưới hình thức trắc nghiệm, được biên soạn kĩ lưỡng giúp các em học sinh nhắc lại kiến thức để ghi nhớ và hiểu bài, từ đó có được những kĩ năng suy luận, phân tích, đánh giá, áp dụng vào thực tiễn để liên hệ, giải quyết vấn đề của đời sống. Hệ thống câu hỏi được xây dựng theo thang nhận thức mới của Bloom với các mức độ từ dễ đến khó, giúp phát huy tối đa khả năng và giúp đánh giá năng lực của học sinh chính xác hơn.

Đối tượng của khóa học

Khóa học Ngữ Văn 7 dành cho học sinh lớp 7.

Mục đích của khóa học

Khóa Ngữ Văn 7 đảm bảo khối lượng kiến thức và đáp ứng nhu cầu rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ và cảm thụ văn học song song với chương trình ở trường của học sinh.