Chuyển đến nội dung chính

Skills Builder 1 và 2 là hai khóa học được HOCBAIONHA.COM thiết kế giúp người học tiếp cận phương pháp học Tiếng Anh đa chiều và môi trường phát triển toàn diện NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT.

Đối tượng của khóa học

Những người học với trình độ hiện tại là A2, bao gồm:

o    Học sinh đang theo học tiếng Anh ở bậc THCS, THPT.

o    Sinh viên các trường đại học không chuyên ngữ cần đạt chuẩn B1 tiếng Anh khi tốt nghiệp.

o    Người đi làm đang cần học Tiếng Anh cần đạt chuẩn B1 để phục vụ công việc.

Mục tiêu khóa học

Khoá học giúp người học đạt được năng lực tiếng Anh tương đương Bậc 3 theo Khung Năng Lực Ngoại Ngữ 6 Bậc của Việt Nam, tương đương với Bậc B1 theo Khung Tham Chiếu Châu Âu.

Nội dung và tài liệu khóa học

Mỗi khóa học bao gồm 6 bài học lớn (UNIT), mỗi bài học lớn gồm 6 bài học nhỏ (LESSON). Các chủ đề của bài học lớn bám sát chủ đề của giáo trình ACTIVATE B1. Các chủ đề đa dạng, quen thuộc và hấp dẫn với người học.

Khoá học tập trung phát triển năng lực giao tiếp cho người học thông qua việc trang bị kiến thức ngôn ngữ đầu vào (từ vựng, ngữ pháp) và kỹ năng tạo nền (vd. Kỹ năng đọc) và nhấn mạnh kỹ năng sản sinh ngôn ngữ (kỹ năng nói và viết).

Tài liệu sử dụng cho khoá học được biên soạn dựa trên giáo trình ACTIVATE B1 và được biên soạn riêng bởi đội ngũ giáo viên của HOCBAIONHA.

Hình thức tổ chức giảng dạy

Kết hợp nghe giảng và làm bài tập qua website với học live trực tiếp với giáo viên bản ngữ và giáo viên Việt Nam qua Zoom.

Kiểm tra đánh giá

Người học làm bài kiểm tra trình độ đầu vào, kiểm tra thường xuyên trong suốt khoá học và kiểm tra kết thúc khoá học. Ở mỗi khoá học, người học thực hiện 2 dự án theo nhóm trình bày sản phẩm với giáo viên và các bạn học thông qua các buổi học live.