Chuyển đến nội dung chính

THẺ THÀNH VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

TTV HOT
Thẻ thành viên HBON Toán- Văn - Anh
 • Truy cập trọn bộ 3 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh THCS
 • Thời gian học: 12 tháng
790.000 đ ĐĂNG KÝ
TTV
Thẻ thành viên HBON Toán - Văn
 • Truy cập trọn bộ 2 môn Toán, Ngữ Văn THCS
 • Thời gian học: 12 tháng
490.000 đ ĐĂNG KÝ
TTV HOT
Thẻ thành viên HBON Toán- Văn - Anh
 • Truy cập trọn bộ 3 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh THCS
 • Thời gian học: 6 tháng
450.000 đ ĐĂNG KÝ
TTV
Thẻ thành viên HBON Toán - Văn
 • Truy cập trọn bộ 2 môn Toán, Ngữ Văn THCS
 • Thời gian học: 6 tháng
250.000 đ ĐĂNG KÝ
TTV HOT
Thẻ thành viên HBON Tiếng anh
 • Truy cập toàn bộ nội dung môn Tiếng Anh THCS
 • Thời gian học: 12 tháng
400.000 đ ĐĂNG KÝ

HBON ENGLISH

SB
Khóa Skills Builder
 • Phát triển toàn diện 4 kỹ năng NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT đạt trình độ B1
 • 6 Units và 20 buổi học Live
 • Thời gian học: 3.5 tháng
2.800.000 đ ĐĂNG KÝ
SU1M
English Everyday Club (Học thử)
 • Luyện nói Tiếng Anh online với giáo viên bản ngữ
 • Học trực tiếp qua phần mềm Zoom
 • Thời gian học: 1 tháng
495.000 đ ĐĂNG KÝ
SU3M
English Everyday Club
 • Luyện nói Tiếng Anh online với giáo viên bản ngữ
 • Học trực tiếp qua phần mềm Zoom
 • Thời gian học: 3 tháng
1.400.000 đ ĐĂNG KÝ

HBON MATH

TTV HOT
Thẻ thành viên HBON Math
 • Truy cập toàn bộ các khóa học Toán của HBON Math
 • Thời gian học: 12 tháng
580.000 đ ĐĂNG KÝ
TTV HOT
Thẻ thành viên HBON Math Live
 • Học Livestream chương trình HBON Math
 • 1 lớp 30 học sinh
 • Thời gian: 2 tháng, 2 buổi/tuần
1.500.000 đ ĐĂNG KÝ

KHÓA HỌC LUYỆN THI VÀO 10

LTV10
Khóa luyện thi vào 10 môn Toán
 • Khóa luyện thi chuẩn bị cho kì thi vào lớp 10
 • Học qua video tương tác, được chấm bài tập về nhà
1.000.000 đ ĐĂNG KÝ
LTV10
Khóa luyện thi vào 10 môn Ngữ Văn
 • Khóa luyện thi chuẩn bị cho kì thi vào lớp 10
 • Học qua video tương tác, được chấm bài tập về nhà
1.000.000 đ ĐĂNG KÝ
LTV10
Khóa luyện thi vào 10 môn Tiếng Anh
 • Khóa luyện thi chuẩn bị cho kì thi vào lớp 10
 • Học qua video tương tác, được chấm bài tập về nhà
1.000.000 đ ĐĂNG KÝ
LTV10 HOT
Trọn bộ 3 khóa luyện thi Toán, Văn, Anh
 • Học trọn bộ 3 khóa luyện thi Toán, Văn, Anh
 • Học qua video tương tác, được chấm bài tập về nhà
2.500.000 đ ĐĂNG KÝ