Bài tập tự luận rèn kĩ năng - Chuyện người con gái Nam Xương (phần 1)

Câu hỏi 1: Ở đoạn đầu tác phẩm, nhân vật Vũ Thị Thiết được giới thiệu với những phẩm chất nào? Những phẩm chất ấy được thể hiện ra sao qua các sự kiện chính trong tác phẩm? Từ đó, em có nhận xét gì về nhân vật này.

Câu hỏi 2: Phân tích nguyên nhân dẫn đến bi kịch của Vũ Nương.

Câu hỏi 3: Nhận xét về cách dẫn dắt tình tiết truyện và những lời đối thoại của các nhân vật trong truyện.

Câu hỏi 4: So với nguyên mẫu truyện Vợ chàng Trương, Nguyễn Dữ sáng tạo thêm đoạn Phan Lang được Linh Phi trả ơn dẫn đến việc Vũ Thị Thiết trở về trên sông Hoàng Giang. Theo em, đoạn cuối đó có ý nghĩa như thế nào?