Bài tập tự luận rèn kĩ năng - Chuyện người con gái Nam Xương (phần 2)

Câu hỏi 1: Nêu ý nghĩa của chi tiết cái bóng trong truyện.

Câu hỏi 2: Cảm nhận về nhân vật Vũ Nương qua lời khấn cầu thần sông trước khi chết.