Thực hành: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Di chuyển tiếp hai đầu mút dây cung để nhận thấy mối tương quan giữa góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung và góc ở tâm chắn cung đó.

Không giới hạn số lần thử nghiệm cho hoạt động này