Thực hành: Nhận xét tính chất của tứ giác nội tiếp

Kéo thanh trượt để thấy được tính chất của tổng hai góc đối diện trong một tứ giác nội tiếp luôn bằng \(180^\circ\)

(Bạn có thể di chuyển các đỉnh của đa giác)

Không giới hạn số lần thử nghiệm cho hoạt động này