Làm quen với số nguyên âm

Các em đã từng được đo nhiệt độ bằng nhiệt kế chưa?

Thông thường nhiệt kế thủy ngân có các vạch chia độ, trên đó các em sẽ thấy thêm các mốc nhiệt độ nhỏ hơn \(0^0C\) như \(-1^0C\), \(-3^0C\), ...

Các em có thể xem một số mốc nhiệt độ bằng cách điền số vào ô, hoặc kéo thanh trượt để kiểm tra.

Không giới hạn số lần thử nghiệm cho hoạt động này