Thử tài cộng số nguyên

Không giới hạn số lần thử nghiệm cho hoạt động này