Hoạt động: Vẽ tam giác đều

Các em kéo nút màu đỏ để xem các bước vẽ một hình tam giác đều.

Các em thực hành theo bằng thước kẻ và compa.

Không giới hạn số lần thử nghiệm cho hoạt động này