Các phép tính Số học

Mô tả

Hoạt động này sẽ giúp các em luyện tập lại các phép tính cộng, trừ, nhân, chia cơ bản mà các em đã được học. Lưu ý rằng các em không sử dụng máy tính.

Mục tiêu học tập

  • Nắm lại các khái niệm cơ bản như thừa số, tích, số bị chia, số chia, thương.
  • Sử dụng mô hình bảng để tìm hiểu phép nhân, phép chia.
  • Rèn luyện kỹ năng tính toán nhân chia nhằm tăng khả năng chính xác khi làm toán.
  • Phát triển khả năng tự đặt phép tính, tự tìm thừa số, số chia, số bị chia trong các phép tính số học.

Sửa lần cuối: Thursday, 26 November 2020, 9:15 AM