Lý thuyết: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông