Lý thuyết: Hệ thức giữa các cạnh và các góc của một tam giác vuông